ГРАМАТИКОПИСА̀ТЕЛ

ГРАМАТИКОПИСА̀ТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Остар. Съставител на учебник по граматика. Нашите граматикописатели могат да са ползуват от горните кратки наставления, ако би предприели да пишат българска граматика. Ч, 1870, кн. 1, 32. Не е нужно да се разпространяваме за достойнството и важността на тая граматика [на Миклошич], която е най-нужната книга на всеки един работник в полето на славянското езикознание, следователно и на нашите граматикописателе. М. Дринов, ПСп, 1876, кн. 11, 208.

Списък на думите по буква