ГРАМАТЍЧЕН

ГРАМАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който се отнася до граматика; граматически. Граматичният род на съществителните в съзнанието ни се свързва доста

ясно с тяхната форма. Л. Андрейчин и др., БГ, 69. Няма съмнение, че това писмо не е лишено от граматични, синтактични и стилистични грешки. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 636. Ония схоластични, граматични, реторични и логични тънкости съвсем не идеха към онова време, никога не се изпитваха и не повтаряха в живота. Н. Бончев, ТБ (превод), 14. Граматични особености. Граматичен строй.

— Софроний Врачански, Неделник, 1806.

Списък на думите по буква