ГРАМАТЍЧЕСКИ

ГРАМАТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Граматичен. Граматическата наука, която много хора наричат изкуство, е наистина изкуство. Хр. Белчев, Избр. съч., 106. Изваждам червен молив и поправям всичките граматически грешки в афиша. П. Незнакомов, МА, 23. В граматическите си бележки тук г. Ягич е изказал няколко твърде здрави мисли за историята на наший език. М. Дринов, ПСп, 1876, кн. 11-12, 209-210.

ГРАМАТЍЧЕСКИ

ГРАМАТЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. граматически; граматично. Освен главни и второстепенни части в изречението може да има думи, които не са свързани с тях граматически. Л. Андрейчин и др., БГ, 259. Мичоната подражаваше подигравателно на техния диалект, винаги говореше по тяхному. И тъкмо това.. принуждаваше повечето от местните хора да разговарят с нея граматически. Т. Монов, СЧ, 37.

Списък на думите по буква