ГРА̀МАТОМ

ГРА̀МАТОМ м. Хим. Число грамове от даден химически елемент, равно на атомното му тегло. Те определиха специфичната топлина .. и атомната топлоемкост (количеството топлина, необходимо за повишаване на температурата на 1 граматом вещество с 1°) на елементите. К. Манолов, ВХ, 34.

Списък на думите по буква