ГРА̀МЙОН

ГРА̀МЙОН м. Хим. Число грамове от дадено вещество, равно на теглото на един негов йон. Йоналната концентрация изразява броя на грамйоните, които се съдържат в 1 л разтвор. Хим. ХI кл, 1965, 50. Един грамйон от комплексона винаги се свързва с един грамйон от метала независимо от валентността му. М. Кожухаров и др., АХ, 334.

Списък на думите по буква