ГРАММОЛЕКУ̀ЛА

ГРАММОЛЕКУ̀ЛА м. Хим. Число грамове от дадено химическо вещество (елемент или съединение), равно на молекулното му тегло; граммол. Граматом са толкова грама от един химичен елемент, колкото е атомното му тегло, а граммолекула са толкова грама от едно вещество, колкото е молекулното му тегло. Хим. VIII кл, 1965, 5.

Списък на думите по буква