ГРАМОЛЀНЕ

ГРАМОЛЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от грамоля се.

Списък на думите по буква