ГРАМОЛЯ̀

ГРАМОЛЯ̀ СЕ, ‑ѝш се, мин. св. ‑ѝх се, несв., непрех. Диал. Боря се, боричкам се.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква