ГРАМОФО̀НЧЕ

ГРАМОФО̀НЧЕ1, мн. ‑та, ср. Умал. от грамофон. Слушай, шегата настрана, но ти падаш малко песимист и както сте бездетни, едно грамофонче ще бъде просто радост в къщи. Един "Клингзор" ще ти дам със седем грамофонни плочи. Чудомир, Избр. пр, 76.

ГРАМОФО̀НЧЕ

ГРАМОФО̀НЧЕ2, мн. ‑та, ср. Градинско декоративно увивно растение, чиито цветове имат формата на фуния; чадърче. Calystegia. Кондукторката .. държи в ръката си грамофонче. Гледа цветенцето с наивно мечтателен израз. Н. Драганов, ТМС, 85. По лицевата страна на къщата пълзеше повет, цъфтяха грамофончета, свили в тоя час на деня деликатните си цветчета. П. Вежинов, НБК, 360-361.

Списък на думите по буква