ГРАМУ̀ДКА

ГРАМУ̀ДКА ж. Остар. и диал. Умал. от грамуда.

Списък на думите по буква