ГРА̀МЧЕ

ГРА̀МЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от грам. Най-точни лабораторни уреди и апарати се позлатяват или платинират. Части и грамчета от аналитични везни, вътрешните повърхности на калориметрични бомби и автоклави се нареждат в този списък. С. Райчева, К, 67. За играта "лекарят преглежда" са направени бели престилки, чанта, аптекарски везни, грамчета и др. ВН, 1961, бр. 3033, 2.

Списък на думите по буква