ГРА̀НДДАМА

ГРА̀НДДАМА ж. Книж. Дама, която е от висшето общество или е изискана във всяко отношение. — Къде е Христина? — попита Костадин. — Ах, тя сега е гранддама, твоята жена — превзето отвърна Райна и стана от пейката. Ем. Станев, ИК III, 264. — Хубава е, дявол да го вземе.. В лицето ѝ има нещо вулгарно .. — Била пловдивчанка от долно произхождение, сега гранддама. Ем. Станев, ИК I и II, 234. Лина от своя страна се държеше вече като гранддама, позволяваше си само отмерени усмивки и не позволяваше никакво скъсяване на разстоянието между нас и бившите ни .. приятели. Ем. Манов, ПУ, 109.

— От фр. grande dame.

Списък на думите по буква