ГРАНДИО̀ЗЕН

ГРАНДИО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Книж. Огромен, величествен. Университетът е гордост на Острова. Той се помещава в едно грандиозно здание. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 154. Когато слизаме на брега [на езерото], ние забелязваме отсреща смътните очертания на Охрид и грандиозна планинска стена, увенчана със снегове. Н. Фурнаджиев, МП, 129. Като гледаш афреските в Сикстинската капела, помислюваш неволно за грандиозната простота на Есхиловите трагедии. К. Величков, ПССъч. III, 155. Ниагара е пред мен! Картината е величествена, грандиозна. Природата демострира своята стихийност.. Беден е човешкият речник, за да опише видяното, слаба и безсилна е художническата четка, за да нарисува изобилието от багри. Г. Белев, КВА, 118.

— От ит. grandioso през рус. градиозный.

Списък на думите по буква