ГРАНДОМА̀НКА

ГРАНДОМА̀НКА ж. Книж. Жена, обзета от грандомания.

Списък на думите по буква