ГРАНИТИЗА̀ЦИЯ

ГРАНИТИЗА̀ЦИЯ ж. Минер. Процес, който се извършва в дълбочината на земната кора и в резултат на който се образуват гранитоподобни скали. В резултат на някои метаморфни процеси (гранитизация,..) може да се образуват скали, които не се отличават от магмените скали по състав и структура. Г. Георгиев, П, 115.

Списък на думите по буква