ГРАНИТО̀ЛОВ

ГРАНИТО̀ЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от гранитол. Гранитолови бомбета за обувки.

Списък на думите по буква