ГРАНТ

ГРАНТ, грА̀нтът, грА̀нта, мн. грА̀нтове, м. Книж. 1. Безвъзмездна парична помощ, субсидия, отпусната за подпомагане реализацията на определен творчески или друг проект и изплащана на части. Първоначалният грант за опазване на околната среда е 14 млн. долара.

2. Проект, чиято реализация се подпомага с такава парична помощ. Работим по тригодишен грант, финансиран от една фондация.

— Англ. grant.

Списък на думите по буква