ГРАНУ̀ЛА

ГРАНУ̀ЛА ж. 1. Спец. Обикн. мн. Малки плътни късове от някакво вещество във вид на зърна.

2. Обикн. мн. Астрон. Малки частици, подобни на зърна ориз, които се виждат на повърхността на Слънцето с телескоп. Ослепително ярката повърхност на Слънцето се нарича фотосфера, която при наблюдение с телескоп се оказва неравномерно ярка и изглежда зърниста. Тези зърна или гранули постоянно се образуват и изчезват. НТМ, 1961, кн. 12, 3.

3. Апт. Малък лечебен хап. Д-р Маноилов ме лекуваше при обикновените чести простудни заболявания. По негово нареждане гълтах разни дребни зрънца (гранули). К. Георгиев, СбЦГМГ, 139.

— От лат. granulum 'зрънце'.

Списък на думите по буква