ГРАНУЛА̀ТОРЕН

ГРАНУЛА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Техн. Прил. от гранулатор. Гранулаторно отделение.

Списък на думите по буква