ГРАНУЛА̀ЦИЯ

ГРАНУЛА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Спец. Превръщане на някакво вещество в зърнест материал с определена големина на зърната; гранулиране. Концентратът .. се подлага на студена гранулация в чашев гранулатор и получените гранули се спичат на лентова агломерационна машина. Цв. Цветков, М, 178. Гранулация на торове.

2. Мед. Постепенно зарастване на рани с нови тъкани, обикн. със зърнеста повърхност.

3. Астрон. Зърнестият строеж на слънчевата повърхност.

4. Спец. Превръщане на веществата, които влизат като съставки на едно лекарство, в еднообразни по форма тела, гранули.

Списък на думите по буква