ГРА̀ОВКА

ГРА̀ОВКА ж. Жена, която е родена или живее в Граово. Че ти земем, Гиго / граовку девойку. Нар. пес., СбНУ XLIX, 292.

Списък на думите по буква