ГРАПАВИНА̀

ГРАПАВИНА̀ ж. 1. Малка неравност по повърхнина. Разранени, ръцете се впиваха във всяка грапавина.., краката търсеха и най-малката вдлъбнатина. Ст. Дичев, ЗС I, 171. Камъкът беше плъзгав и хората стъпваха внимателно, като се придържаха о̀ грапавините на стената. Ст. Загорчинов, ЛСС, 133. Като забиваше носовете на меките си спортни обувки в грапавините на стръмния склон, бегачът се изкачи на шосето. А. Мандаджиев, ОШ, 14.

2. Прен. Негладкост, неиздържаност по форма в езика и стила на литературно произведение. Цитатът е предаден с всички грапавини на стила. Хр. Ковачевски, СК, 86. Методиев допуска, макар и не често, и различни езикови грапавини и дори несъобразности. С, 1952, кн. 2, 184. Сега прочетох новите издания на тия два романа .. и виждам, че авторът е поработил основно над тоя главен свой жизнен труд — много грапавини са премахнати, романите се четат много по-плавно. ЛФ, 1968, бр. 30, 2.

Списък на думите по буква