ГРА̀ПАВО

ГРА̀ПАВО. Нареч. от грапав (в 1 знач.). Един калугер ни прибра в кухнята пред килията си, но при условие, че ще чешем поред лежащия парализиран в килията калугер с "попадийка" — дървена лопатка, едната страна на която беше грапаво набраздена. Г. Белев, ПЕМ, 60.

Списък на думите по буква