ГРА̀ПАВОСТ

ГРА̀ПАВОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Отвл. същ. от грапав. Усетът за недостатъците и грапавостите на създаденото стихотворение е съществувал, преди още то да бъде обнародвано. Ив. Хаджов, Борба, 1919, кн. 1, 13.

Списък на думите по буква