ГРА̀ПЕНЕ

ГРА̀ПЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от грапя. Над тридесет трактора от осемте бригади на машинно-тракторната станция са се включили в сеитбата, в грапенето и в култивирането. ВН, 1958, бр. 2083, 1. Напролет специалистите определят точно в кое време ще се прави грапене на посева и подхранване с азотни торове. РД, 1950, бр. 238, 2.

Списък на думите по буква