ГРА̀ПИЦА

ГРА̀ПИЦА ж. Остар. и диал. Умал. от грапа2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква