ГРАПТОЛЍТИ

ГРАПТОЛЍТИ само мн. Геол. Изчезнала група морски колониални организми с хитинов скелет. От началото на палеозойската ера, когато в нашия край са плискали буйните вълни на Силурското море, което е оставило наследство на витошкия масив черните глинести шисти и остатъците от граптолитите, са изминали около 48 милиона години. П. Делирадев, В, 29.

— От гр. γραπτός 'начертан' + λί2ος 'камък'.

Списък на думите по буква