ГРА̀ТИС

ГРА̀ТИС нареч. 1. Безплатно, даром (обикн. за посещение на представление). Някакво дете се промъквало гратис в киносалоните и все гледало "Чапаев". Разпоредителките го хванали.. Детето.. признало, че е гледало "Чапаев" дванадесет пъти. Й. Радичков, НД, 254-255. И настолни лампи имам.. Триста лева парче, и веднага пращам момчето да ги постави гратис! Чудомир, Избр. пр, 77.

2. Като същ. гратис м. Разг. Безплатен билет за представление. — Искаш ли утре да те водя на театър?... Имам два гратиса. М. Грубешлиева, ПИУ, 37. Салонът притихна, тежката завеса се вдигна.. Гратисите, които получаваше жена му, винаги отстъпваше на братовата си жена или на брата си. Ст. Даскалов, БС, 153.

— Лат. gratis 'безвъзмездно, даром' през фр. gratis и рум. gratis.

Списък на думите по буква