ГРА̀ТИСЕН

ГРА̀ТИСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Рядко. Обикн. за билет за представление —

безплатен. Поради малкото представления .. всички гратисни билети се преустановяват безусловно до края на сезона. Пл, 1934, бр. 1605, 4. Моите "Безсъници" излязоха вече.. Той още не ми е дал условените гратисни екземпляри. М. Кремен, РЯ, 142.

Ѓ Гратисен период. Финанс. Период от време след предоставяне на заем, през който няма плащания по главницата. Осем фирми са получили безлихвени заеми с двегодишен гратисен период. Кап., 1998, бр. 15, 98.Ако след изтичане на гратисния период докторът работи на загуба, касата ще прибере техниката, която е купена с парите от заема. С, 1999, бр. 2370, 2.

Списък на думите по буква