ГРА̀ТИСЧИЙКА

ГРА̀ТИСЧИЙКА ж. Разг. Жена гратисчия. — Тогава... вие ще ходите ли [на вечеринката]? — Ами че нали аз съм от уредниците... Ще съм гратисчийка... — засмя се тя. М. Грубешлиева, ПИУ, 126.

Списък на думите по буква