ГРА̀ТИСЧИЯ

ГРА̀ТИСЧИЯ, ‑ията, мн. ‑ии, м. Разг. Мъж, който обича и умее да се снабдява с гратиси или да влиза без билет. Първите редове се изпълниха все с приятели, познати и важни личности. Околийският управител с жена си.., десетина ученици, редовни гратисчии.. и роднините, приятелите и познатите на стария училищен слуга дядо Щерю, който пущаше безплатно всички що-годе важни личности на градчето. Г. Караславов, Избр. съч. II, 47.

Списък на думите по буква