ГРАФА̀

ГРАФА̀ ж. В таблица, формуляр, документ и пр. — място върху листа, ограничено с две отвесни линии и предназначено за вписване на точно определени данни. В адресния му лист имаше твърде оскъдни и незначителни сведения.. В графата за занятието стоеше — свободен. Г. Райчев, Избр. съч. II, 5-6. Стипендия не му дадоха. В графата за дохода срещу името на татко пише "неограничен". Л. Михайлова, Ж, 142. Автобиографията беше лесна работа, но формулярът имаше много разчертани графи. Кл. Цачев, В, 49.

— От гр. γρα5ή 'черта' през рус. графа.

Списък на думите по буква