ГРА̀ФИК

ГРА̀ФИК, мн. ‑ци, м. 1. Подробен план за работа, в който са уточнени нормите, мястото и времето за изпълнение на тази работа. Кооперативната вършитба свърши по график. Н. Каралиева, Н, 145. Изработих му програма по специален график и започнахме подготовката. Ученикът се оказа много старателен. А. Станоев, П, 57. За нас човекът стана производствена единица, щатна единица.. Всеки човек влиза в щата, в плана, в графика, а никой в живота ни. В. Ченков, ПС, 80. Производствен график. Часов график. График за движение на влаковете.

2. Чертеж, диаграма, в която чрез криви линии са изразени количествени зависимости в различни процеси, в някаква работа или дейност и под.

— От гр. γρα5ικός 'начертан'.

ГРАФЍК

ГРАФЍК, мн. ‑ци, м. Художник, който работи графика. Запознахме се с най-новите произведения на френските художници: живописци, графици и скулптори. Ив. Димов, АИДЖ, 64.

— От гр. γρα5ικός 'опитен в рисуването'.

Списък на думите по буква