ГРА̀ФИЧЕН

ГРА̀ФИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Прил. от гра̀фик. Графичен строителен план.

ГРАФЍЧЕН

ГРАФЍЧЕН1, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който се отнася до графика1; графически1. Посетителите с интерес разглеждаха изложените няколко десетки картини, графични и скулптурни творби. РД, 1959, бр. 265, 1. Със средствата на най-съвършената графична техника стенописите са си

възвърнали цялото великолепие от цветове. ВН, 1942, бр. 3292, 3.

Ѓ Графичен дизайн. Нов. Информ. Графично оформление на сайт, при което се използват икони, скриптове и др. графични елементи. Изискванията за Интернет програмистите са професионални умения по графичен дизайн. 24 часа, 2000, бр. 179, VII. Не очаквай да откриеш на тази страница зашеметяващи постижения на графичния дизайн. Ег, 2000, бр. 45, 54.

ГРАФЍЧЕН

ГРАФЍЧЕН2, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който се отнася до графика2; графически2. По същество стихът добива синтактическата структура на прозаическата реч и графичното му разграничаване в стихотворни редове е напълно условно. М. Наимович, ЛФ, 1969, бр. 51, 2.

ГРАФЍЧЕН

ГРАФЍЧЕН3, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който се отнася до графика3; графически3. Румънските математици получиха редица забележителни резултати в областта на .. числените и графичните изчисления. ВН, 1959, бр. 2489, 4. Едновременно със звукозаписа портативният осциолограф фиксира работата на сърцето на фотоплака във вид на графични криви. ВН, 1960, бр. 2860, 4.

Списък на думите по буква