ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Графичен1. Върховният комитет за физкултура и спорт при Министерския съвет проведе конкурс за живописни, скулптурни и графически творби. РД, 1950, бр. 204, 2.

ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Графичен2. Ще отбележим, че идентичността на почерците в тия два документа, както и различието между тоя почерк и почерка на диарбекирския бележник на М. п. Луканов бяха установени в две официални графически експертизи. Ив. Унджиев, ВЛ, 312.

ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ3, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Графичен3. За графическото представяне на стойностите на пътя избираме мащаб — отсечка р за път 2 км. Алг. VII кл, 59.

ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. графически1; графично1.

ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ2. Нареч. от прил. графически2; графично2.

ГРАФЍЧЕСКИ

ГРАФЍЧЕСКИ3. Нареч. от прил. графически3; графично3. Резултатите от измерването се представят графически, като се нанесат по абсцисната ос дължините на вълните. Физ. Х кл, 1951, 181.

Списък на думите по буква