ГРАФЍЧКА

ГРАФЍЧКА1 ж. Умал. от графа.

ГРАФЍЧКА

ГРАФЍЧКА2 ж. Художничка, която работи графика.

Списък на думите по буква