ГРАФЍЧНО

ГРАФЍЧНО1. Нареч. от графичен1; графически1.

ГРАФЍЧНО

ГРАФЍЧНО2. Нареч. от графичен2; графически2.

ГРАФЍЧНО

ГРАФЍЧНО3. Нареч. от графичен3; графически3. Зависимостта между пътя и времето може да се представи графично — чрез линия, както се изобразява например изменението температурата на болния, на атмосферното налягане и др. Физ. Х кл, 1965, 13.

Списък на думите по буква