ГРАФЍЧНОСТ

ГРАФЍЧНОСТ1, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от графичен1. — Искам да постигна особена графичност на снимките, баладичен, поетичен тон, който ще бъде подчертан и в текста. Н. Стефанова, ОС, 144.

ГРАФЍЧНОСТ

ГРАФЍЧНОСТ2, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от графичен2.

ГРАФЍЧНОСТ

ГРАФЍЧНОСТ3, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от графичен3.

Списък на думите по буква