ГРА̀ФИЯ

-ГРА̀ФИЯ. Книж. Втора съставна част на сложни думи със значение: 1. В който се изучава или описва предметът, посочен в първата част на думата, напр. география, лексикография, палеография, историография, биография, автобиография и др.

2. Чрез който се възпроизвежда нещо с помощта на запис, чертеж, рисунка, печатане, напр. стенография, цинкография, литография, рентгенография и др.

— От гр. γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква