ГРАФОЛО̀ЖКА

ГРАФОЛО̀ЖКА ж. Жена графолог. "Графология на детския почерк" от М. Бекер, опитна съдебна графоложка и учителка в Хамбург, дава точно изложение на характерните извивки и кривулици в почерка на детето, които съответствуват на дадени черти в характера. Р, 1927, бр. 258, 3.

Списък на думите по буква