ГРАФОМА̀Н

ГРАФОМА̀Н м. Мъж, който страда от графомания. Та това момче е било графоман, маниак за литературна слава! Ив. Вазов, Съч. IХ, 69. Най-голямата част от авторите на такива [схематични] произведения са "културни, начетени" графомани или амбициозни "непризнати" литератори. НМ, 1963, бр. 94, 3.

Списък на думите по буква