ГРАФОМА̀НИЯ

ГРАФОМА̀НИЯ ж. Болезнена страст към писателство у лица, лишени от писателска дарба.

— От гр. γρά5ω 'пиша' + μάνία 'лудост'.

Списък на думите по буква