ГРАФОНЍМ

ГРАФОНЍМ м. Книж. Писателски псевдоним, който се състои от отделни букви, цифри или други знаци. Литературният критик Георги Бакалов се е подписвал с графонима 4/2 и 4,2 като зад отделните цифри е криел инциалите на собственото и фамилното име по реда на буквите в азбуката. Л. Ницолов и др., РЛТ, 261-262.

Списък на думите по буква