ГРА̀ФСКИ

ГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до граф. За Плеханов Толстой си остава само аристократ и той постоянно напира на графската му титла. Г. Бакалов, Избр. пр, 394. А за украшения на графския палат обраха всичките по-добри мобили в града. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 100-101. Веднаж те [войниците] намират някъде в тила красиво украсен графски бастун с дръжка от еленово рогче. П. Вежинов, НС, 46.

◊ Графски прах. Остар. Хинин.

Списък на думите по буква