ГРА̀ФСТВО

ГРА̀ФСТВО, мн. ‑а, ср. 1. Земя, която е владение на граф. Той разделил цялата си държава на графства, в които графовете управлявали като царски наместници. Й. Груев, КВИ (превод), 72.

2. Крупна административно-териториална единица в Англия, Ирландия, САЩ, Канада и някои други държави. Парламентът издал закон [в Англия], според който били отнети или намалени депутатските места на слабо населените графства. Ист. Х кл, 56.

3. Графска титла.

Списък на думите по буква