ГРАХО̀Л

ГРАХО̀Л м. Диал. 1. Обикн. събир. Черни, подобни на грах зърна, примесени в жито; грахор (Н. Геров, РБЯ).

2. Суграшица. Зиме понякога вали грахол. Ст. Младенов, БТР I, 471.

Списък на думите по буква