ГРАХО̀Р

ГРАХО̀Р м. Диал. Обикн. събир. Грахол (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква