ГРАХУ̀ЛКА

ГРАХУ̀ЛКА ж. Диал. Обикн. в съчет.: На грахулки. На млаки топчета. Брашнената каша не стана хубава — на грахулки е.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква