ГРА̀ХЧЕ

ГРА̀ХЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от грах (във 2 знач.).

Списък на думите по буква