ГРАЦИО̀ЗНОСТ

ГРАЦИО̀ЗНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество или проява на грациозен. Изпълнението ѝ [на Невена Буюклиева] се отличаваше.. с царствена грациозност, изискана елегантност и дълбок драматизъм. Ив. Димов, АИДЖ, 144. — У нея има нещо... — пак тъй занесено замълви Начев, — има нещо такова... как да кажа... една грациозност фина... Д. Немиров, Д № 9, 7.

Списък на думите по буква